Na rynku pracy posiadanie wszechstronnego zestawu umiejętności ma kluczowe znaczenie. Pracodawcy szukają nie tylko kandydatów, którzy są w stanie spełnić techniczne wymagania danego stanowiska. Poszukują również osób, które posiadają umiejętności interpersonalne niezbędne do rozwoju w środowisku opartym na współpracy.

Umiejętności twarde to umiejętności techniczne, których można się nauczyć, dzięki kursom, szkoleniom i doświadczeniu zawodowemu. To zestaw narzędzi do wykonywania zadań zawodowych.

Pomyśl o nich jak o konkretnych umiejętnościach, takich np. jak programowanie, zaawansowane możliwości Excela lub biegła znajomości języków obcych, analiza danych, pisanie tekstów technicznych, a także posiadane certyfikaty.

Kilka przykładów umiejętności twardych z podziałem na branżę.

Umiejętności techniczne i informatyczne to np.:

– znajomość języków programowania,

– zarządzanie bazami danych,

– bezpieczeństwo sieci,

– przetwarzanie w chmurze,

– rozwój oprogramowania.

Umiejętności biznesowe i administracyjne:

-analiza finansowa,

– zarządzanie projektami,

– znajomość programów do zarządzania,

– analiza danych,

– znajomość narzędzi marketingowych i reklamowych,

– wiedza prawna.

W branży kreatywnej i projektowej:

– projektowanie graficzne, obsługa programów graficznych,

– projektowanie UX, UI, prototypowanie, badania użytkowników,

– edycja i montaż wideo,

– projektowanie animacji,

– projektowanie stron internetowych,

– fotografia i edycja zdjęć.

Umiejętności w branży medycznej i opieki zdrowotnej:

– opieka nad pacjentem, procedury kliniczne, ocena pacjenta,

– reagowanie w nagłych wypadkach, CPR, pierwsza pomoc,

– wykorzystywanie sprzętu medycznego,

– wiedza farmaceutyczna.

Umiejętności w branży inżynieryjnej i technicznej:

– znajomość oprogramowania CAD,

– analiza inżynierska,

– kontrola jakości,

– systemy elektryczne,

– materiałoznawstwo.

Umiejętności w edukacji i szkolnictwie:

– tworzenie programów nauczania,

– narzędzia e-learningowe,

– specjalistyczna wiedza przedmiotowa,

– ocena i ewaluacja,

– techniki instruktażowe.

Powyższe przykłady obejmują szeroki zakres zawodów i branż, pokazując różnorodność i specyfikę umiejętności twardych na różnych ścieżkach kariery.

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego zaprezentowania tych umiejętności w CV jest dostosowanie ich do konkretnych wymagań stanowiska o które się ubiegasz oraz zapewnienie kontekstu i przykładów tego, jak z powodzeniem zastosowałeś te umiejętności w swoim doświadczeniu zawodowym.

Umiejętności miękkie. To cechy osobiste i umiejętności interpersonalne, które określają sposób pracy i interakcji z innymi.

Są one mniej namacalne i trudniejsze do określenia ilościowego, ale są równie ważne. Umiejętności miękkie rozwija się z czasem poprzez osobiste i zawodowe doświadczenia. Rozpoznanie i doskonalenie tych umiejętności jest równie ważne jak zdobywanie nowych umiejętności twardych. Opiszę Ci teraz kilkanaście przykładów umiejętności miękkich, podzielonych na kategorie, obejmujące różne aspekty zdolności interpersonalnych i zarządzania sobą.

Umiejętności komunikacyjne takie jak uważne rozumienie i reagowanie na komunikacje innych, skuteczna komunikacja skuteczne wykorzystywanie języka, ciała i mimiki twarzy, tworzenie jasnych, zwięzłych wiadomości e-mail, raportów, prezentacji. Przekonujące przedstawianie pomysłów lub propozycji.

W pracy zespołowe i współpracy ważne są:

– skuteczne i dyplomatyczne rozwiązywanie sporów,

– Efektywna praca w różnych sektorach firmy.

– docenianie i wykorzystywanie różnych perspektyw.

– otwarte przyjmowanie i konstruktywne wykorzystywanie informacji zwrotnych.

Do rozwiązywania problemów i kreatywności mogą się przydać:

– analizowanie sytuacji i dokonywanie uzasadnionych osądów,

– generowanie nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań,

– dostosowanie strategii w dynamicznych środowiskach,

– podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji,

– znajdowanie szybkich i sprytnych sposobów na pokonywanie trudności.

W przywództwie i zarządzaniu ważne są:

inspirowanie i zachęcanie członków zespołu do osiągania celów,

skuteczne przydzielanie zadań odpowiednim członkom zespołu,

wyznaczanie celów i nakreślanie ścieżek do ich osiągnięcia,

prowadzenie zespołu przez zmiany w procesach lub strategiach,

udzielanie wskazówek i porad mniej doświadczonym współpracownikom.

W dziedzinie umiejętności osobistych związanych z etyką pracy mogą być:

– efektywne zarządzanie czasem w celu dotrzymywania terminów i ustalania priorytetów zadań,

– utrzymywanie pozytywnego nastawienia i zachowania w miejscu pracy.

– proaktywne podejmowanie inicjatyw bez konieczności korzystania z zewnętrznych podpowiedzi.

– zapewnienie dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań.

Umiejętności miękkie w inteligencji emocjonalnej:

– rozpoznawanie własnych emocji i ich wpływu na innych,

– skuteczne zarządzanie emocjami, zwłaszcza w sytuacjach stresowych,

– budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji,

– wykazywanie się wyrozumiałością i tolerancją w trudnych sytuacjach,

– zrozumienie i wrażliwość na perspektywy i uczucia innych.

Te wszystkie powyższe przykłady ilustrują szeroki zakres umiejętności miękkich, które są cenione w wielu zawodach i branżach.

Dodając je do CV, ważne jest, aby nie tylko je wymienić, ale także podać konkretne przypadki lub scenariusze, w których skutecznie zastosowałeś te umiejętności. Takie podejście pomaga potencjalnym pracodawcom wyobrazić sobie, w jaki sposób możesz dopasować się do ich środowiska pracy i wnieść do niego swój wkład.

Jak teraz dodać umiejętności twarde i miękkie do swojego CV?

Przeanalizuj ogłoszenie o pracę, aby zrozumieć, jakie umiejętności pracodawca traktuje priorytetowo, uwzględni zarówno umiejętności twarde jak i miękkie, które są istotne dla danego stanowiska.

Dobrym pomysłem jest podanie przykładów zastosowania swoich umiejętności.

W przypadku umiejętności twardych może to obejmować wspomnienie udanego projektu lub certyfikat. W przypadku umiejętności miękkich opisz sytuację, w której zademonstrowałeś te umiejętności. Tam gdzie to możliwe użyj liczb i danych, aby określić ilościowo swoje osiągnięcia.

Zintegruj umiejętności w całym CV nie ograniczaj tylko do jednej sekcji, wpleć je w całe CV, w tym w doświadczenie zawodowe, wykształcenie, a nawet w podsumowanie. Podsumowując, dobrze napisane CV zawiera zarówno umiejętności twarde jak i miękkie, znacznie zwiększa szanse na zatrudnienie. Dostosowując swoje umiejętności do stanowiska i podając konkretne przykłady, pokazujesz potencjalnym pracodawcom, że jesteś wszechstronnym kandydatem, zdolnym do doskonalenia się zarówno w technicznych aspektach, jak i w interpersonalnej dynamice firmy.

Pamiętaj, że celem jest stworzenie przekonującej narracji, która zaprezentuje pełen zakres Twoich umiejętności.